רוצים להתייעץ?
כדי לקבל ייעוץ מקצועי חינם והצעת מחיר מלאו פרטיכם
שדות חובה
 
| אודות | צור קשר | שירות ותמיכה | |   1-700-700-010

כתב שרות "Silver" למרכזיית טלפון

1. אחריות לציוד:

1.1 חברת בר-עוז מערכות תקשורת בע"מ (החברה) תהיה אחראית לפעילותה המלאה והתקינה של מרכזיית הטלפון והציוד
      הנרכש (מערכת) במשך תקופת האחריות.

1.2 חוזה האחריות המוצע כולל אחריות מורחבת לציוד מעבר לאחריות מעבדה וכולל תיקון חלפים באתר הלקוח מזמין
      המערכת  (הלקוח).

1.2.1 האחריות המורחבת למערכת כוללת החלפת מרכזיה/ כרטיסים/ טלפונים במידה ונדרש תיקון מעבדה מחוץ
        לאתר הלקוח.
1.2.2 האחריות המורחבת לשירות תיקונים באתר הלקוח הינה לציוד שנרכש מהחברה בלבד והמסומן במדבקת
        אחריות.
1.2.3 האחריות המורחבת כוללת שימוש בחלפים מקוריים של היצרן.

1.3 האחריות לציוד כוללת אבחון תקלות בציוד, תיקוני תקלות בציוד ו/או החלפת מוצר תקול במידה ותיקון היחידה התקולה
      במעבדות החברה יגרום להשבתת הפעלות השוטפת של הלקוח, - זאת על פי שיקולי חברת בר-עוז.

2. שרותי מוקד תמיכה טלפוני:

2.1 החברה תעניק שרות מוקד תמיכה טכנית ללקוחות הנמצאים תחת חוזה שרות תקף.

2.1.1 שרותי המוקד כוללים תמיכה טכנית טלפונית, אבחון תקלות במערכת ותיקונם מרחוק ושינויי תוכנה במרכזיית
    הטלפון עבור התאמת המערכת לשינויים מעת לעת שיידרשו על ידי הלקוח.

2.2 שרות שינויי תוכנה שיסופקו ללקוח יהיו ללא הגבלת כמות עבור מרכזיית הטלפון.

2.2.1 מעבר לשינויי תוכנה יסופק ללקוח שרות העתקת שלוחות טלפון תוכנתית במידה וניתן, שינויי תוכנה במערכת
        
הניתוב שיחות, שינוי שעון המערכת פעמיים בשנה ועדכון שעות פעילות הלקוח בחגים ומועדים.

3. הטבות ייחודיות ללקוחות בחוזה שרות:

3.1  חברת בר-עוז מערכות תקשורת תספק שרות שדרוג גרסאות תוכנה מתקדמות למרכזיית הטלפון מעת לעת ללקוח
       תחת שרות:

3.1.1  שדרוג גרסת תוכנה למרכזיית הטלפון תסופק חינם ללא תשלום ללקוח בחוזה שרות.
3.1.2  התקנת גרסת תוכנה מתקדמת תבוצע ללא תוספת תשלום במידה וניתן ויבוצע באמצעות גישה מרחוק.
3.1.3  במידה והתקנת גרסת תוכנה מתקדמת תבוצע באתר הלקוח פיזית ושלא באמצעות גישה מרחוק יגבה
         תשלום עבור זמן עבודה  בלבד.

3.2  חברת בר-עוז מערכות תקשורת תספק שרות התרעה יזומה לביצוע שינויי תוכנה ללקוח תחת חוזה שרות:

3.2.1  החברה תתריע מראש באמצעות מערכת דיוור אלקטרוני ותבקש אישור מהלקוח לביצוע שינויי תוכנה
         מראש עבור שינויי שעון קיץ/ חורף ועדכון שעות פתיחה וסגירת משרדי הלקוח בחגים ומועדים, שירותים
         אלו יסופקו ללקוח ללא תוספת תשלום במסגרת חוזה השרות.
3.2.2  עבור ביצוע שינויים אלו על הלקוח לאשר בהסכמתו באמצעות מייל חוזר עבור עדכון שעון המערכת
         ולמלא טופס עדכון שעות פתיחה/ סגירה של משרדי הלקוח בחגים ומועדים, למען הסר ספק – שינויי
         תוכנה אלו לא יבוצעו ללא אישור הלקוח לביצוען על ידי חוזר להתרעה שישלח באמצעות דואר אלקטרוני.

3.3  חברת בר-עוז מערכות תקשורת בע"מ תספק שרות גיבוי תוכנה מרחוק למרכזיית הטלפון ללקוח בחוזה שרות:

3.3.1  החברה תבצע שרות הכולל גיבוי תוכנה מרחוק של מרכזיית הטלפון מעת לעת עבור התאוששות מהירה במקרה
         של קריסת מרכזיית הטלפון.

4. תוקף האחריות:

        4.1  האחריות לציוד אינה תקפה במקרים הבאים:
             4.1.1  נזק כתוצאה מגורם צד ג'/ נזק תוצאתי, כגון פגיעת ברק, תקלות ברשת החשמל, שריפה, חבלה, שבר, פגיעה
                      חיצונית, קורוזיה (כולל יחידת אינטרקום) וכו', ציוד מתכלה כגון סוללות.

        4.2  חוזה השרות למערכת אינו כולל ואינו מכסה תקלות בתשתיות תקשורת של הלקוח גם אם בוצעו על ידי החברה, למען הסר
               ספק ההצעה לחוזה שרות הינה לציודים אקטיביים ולא לתשתיות הלקוח, בכללם כבלי תקשורת, שקעי תקשורת, מחברי
               סיומת לכבלי תקשורת וכלל ציודי תשתיות תקשורת.

        4.3  האחריות המורחבת עבור הציוד אינה תקפה לטלפונים רגילים, במקרה של תקלה בטלפונים רגילים בטווח זמן  אחריות
               יצרן לטלפונים - יסופק שרות תיקוני מעבדה לטלפונים רגילים, לאחר תום אחריות יצרן לטלפונים רגילים לא יסופק אחריות
               לתקלות בציודי טלפונים רגילים.

       4.4  האחריות לתקלות בציוד אינה תקפה ליחידות אינטרקום דלת כניסה שמקור תקלתם בקורוזיה/ חדירת נוזלים/ נזק חיצוני, -
              זאת אף על רמת הגנה כלשהי מחדירת מים עליו מצהיר יצרן יחידת האינטרקום.

       4.5 חברת בר-עוז מערכות תקשורת בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או אבדן רווחים/ הכנסות מכל סוג שהוא 
             העלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' בקשר עם מתן השירותים וביצוע הסכם חוזה שרות זה.

       4.6 חוזה השרות הראשוני ייכנס לתוקף מיום אספקת מרכזיית הטלפון ללקוח, גם אם לא בוצעה הפעלה/ אספקת ציודי קצה
             במלואו, אחריות לתקלות בציודים שיסופקו על ידי החברה יהיו ללא תשלום במסגרת רכישת חוזה שרות.

       4.7  בכל מקרה תקרת האחריות המצטברת והכוללת של חברת בר-עוז מערכות תקשורת בע"מ בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף
             ללקוח מקבל השרות ו/או לצד ג' לא תעלה על סכום חוזה השרות לערך של שנת שרות בשנת קרות הנזק, הלקוח מאשר כי
             הוראת סעיף זה הינו מעיקרי הסכם זה ובלעדיו לא הייתה החברה מתקשרת מול הלקוח בהסכם חוזה שרות זה ובתנאים
             האמורים בהסכם זה.

     
4.8  עלות חידוש חוזה שרות שנתי למערכת: 15% ממחיר רכישת המערכת, לא כולל זיכויים בגין טרייד אין במידה והתבצע, לא
 
            כולל זיכוי הטבת ספק מפ"א במידה ומומש זיכוי ללקוח ברכישת המערכת ואינו כולל ציודים הקיימים ברשות הלקוח שנרכשו    
            טרום הסכם זה ויופעלו תחת המערכת שנרכשה בהסכם זה.

יצירת קשר


כל פניה תיענה ותזכה לתשומת הלב המלאה.
נציגינו ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה ויעניקו מענה מהיר ומקצועי.


ניתן ליצור קשר עמנו באמצעות:

משרדים ראשיים: רח’ המשביר 4, חולון

טלפון: 1-700-700-010

פקס: 03-6969696

דוא"ל מכירות: sales@bar-oz.co.il
דוא"ל שירות ותמיכה: support@bar-oz.co.il
 בניית אתרים אחסון אתרים © 2022 כל הזכויות שמורות לבר-עוז מערכות תקשורת בע"מ